Hoe werkt het?

Wat is de burgerbegroting?

District Antwerpen besloot in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen van A tot Z. In het begin bedroeg dit 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om maar liefst 1,4 miljoen euro.

Om dit in goede banen te leiden gebeurt de verdeling in enkele grote stappen, waarbij de nadruk ligt op bijeenkomsten in levende lijve. Meer informatie vind je op www.burgerbegroting.be - of volg ons op Facebook!

Wat ging vooraf?

Eerst kozen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, waarna iedereen projecten kon indienen voor het geld van die thema's. Dit kon tot 15 juni 2019. Het district Antwerpen toetste vervolgens de ingediende projecten aan zeven criteria (zomer 2019).In september stemden duizenden mensen online en honderden stemden op 13 oktober live op de projecten. In 2020 start een nieuwe Burgerbegroting.