Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Zet Onder Stroom mee onder stoom

Onder Stroom is een broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen. Vanuit een professionele vrijwilligerswerking willen ze jongeren begeleiden en ondersteunen in hun proces als vrijwilliger. Zo kunnen ze hun competenties versterken en verbreden ze hun blik op en opties in de toekomst. Hiervoor wordt een halftijdse medewerker ingezet.

 

Genesteld in een voormalige boeienloods aan de Schelde - geprangd tussen ‘t Eilandje en Schipperskwartier broedt Onder Stroom. Een leegstaande ruimte wordt een autonome vrijplaats. Een artistiek en stedelijk laboratorium. Onder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en culturele evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning. Met onze publiekswerking zetten we in op culturele en sociale activiteiten zoals volkskeuken, zondags ontbijt met muzikale ondersteuning, live optredens, expo’s, ludieke sportevenementen, bijeenkomsten van burgerorganisaties, etc. We geloven bij Onder Stroom enorm in de sterkte van vrijwilligers. De twee projectmedewerkers van Onder Stroom zijn hun cultureel en organisatorisch avontuur zelf begonnen als vrijwilliger bij JC Kavka, Scheldapen vzw, JC Den Eglantier ea. en van daaruit doorgegroeid naar culturele en productionele duizendpoten. Hierdoor hebben ze de nodige competenties, ervaringen en contacten opgebouwd om zelf aan het Onder Stroom verhaal te beginnen met het volledige takenpakket van een culturele werking onder de knie. Deze ervaringen binnen een professionele en veilige omgeving, die oa. JC Kavka ons geboden heeft, zijn in onze ogen essentieel voor de zoektocht naar zingeving van een jongvolwassene. Deze omgeving willen wij op Onder Stroom bieden aan een volgende generatie.

Met een professionele en diep gewortelde vrijwilligerswerking kunnen we ook onze producties professionaliseren en zorgt dit voor ademruimte voor de twee reeds bestaande projectmedewerkers om zich te verdiepen in het alternatieve culturele landschap binnen en buiten district Antwerpen. De grootste meerwaarde van dit project is in onze ogen het verrijken van de leefwereld van onze vrijwilligers. Wanneer vrijwilligers in een organisatie terecht komen waar ze gelijkgezinden ontmoeten en bovendien een professionele ondersteuning krijgen wordt niet alleen hun cultureel erfgoed versterkt, hun sociaal vangnet wordt uitgebreid en competenties worden aangereikt die ze anders niet gemakkelijk zullen verwerven. We merken dat jongeren wel engagement hebben, maar jongeren hebben ook nood aan geld, terwijl veel vrijwilligerswerk onbetaald is en alle vrijwilligerswerk weinig betaald. Door een minimale vergoeding van 32 euro per keer dat een vrijwilliger komt helpen aan te bieden kunnen we vrijwilligers toch minimaal vergoeden voor hun inzet.

Sommige organisaties schakelen vrijwilligers enkel in voor afgelijnde, uitvoerende taken. Wij hopen dat vrijwilligers hun grenzen overstijgen en hun persoonlijke ontwikkeling versterken door voldoende vrijheid te geven in het takenpakket, inspraak over de organisatie, te focussen op ontwikkeling en voldoende verantwoordelijkheden te geven. Dit kan allemaal uiteraard enkel werken binnen een veilig, begeleidend kader. Een andere valkuil is uitsluitend zoeken naar en werken met jongeren binnen het eigen netwerk. Wij trachten om de maatschappelijke realiteit op Onder Stroom in de mate van het mogelijke correct te vertegenwoordigen. We willen bij onze vrijwilligerswerking dus bijzondere aandacht spenderen aan het aantrekken en begeleiden van mensen met een anderstalige achtergrond.

Totaal: 26.156 euro ½ medewerker vrijwilligerswerking voor 12 maanden: 18.000 euro Excursies, teambuilding en workshops voor competentieversterking: 1.500 euro Betaling vrijwilligers (4 vergoedingen per week, 12 maanden): 6.656 euro

Onder Stroom

1. In gesprek gaan met vrijwilligers en professionelen binnen het vrijwilligerswerk om relevante informatie te verzamelen en inspiratie op te doen. 2. Grondige analyse maken van onze huidige werking, met blik op de toekomst en op welke manier we onze vrijwilligerswerking daarin willen positioneren. 3. Verzamelde informatie in kaart brengen. 4. Vacature uitschrijven en publiceren voor vrijwilligerscoordinator. 5. Kandidaten uitnodigen voor sollicitatiegesprek. 6. Vrijwilligerscoordinator gaat van start.