Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Lokaal inzetten op vrijwilligers met een hart voor dieren

Het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers voor Flock - Finding Local Caretakers. Een platform voor vrijwilligers met een hart voor dieren.

Flock is een platform waar vrijwilligers met een hart voor dieren, mensen uit de buurt kunnen helpen bij het zorgdragen voor hun huisdier. Dit kan een buurman zijn die (chronisch) ziek is en daardoor bijvoorbeeld zijn hond (tijdelijk) niet kan uitlaten. Of iemand met een beperkt inkomen die ook graag eens op vakantie wil gaan maar het zich niet kan veroorloven om iemand te betalen om zijn of haar kat dagelijks eten & drinken te komen geven. Of iemand uit de wijk die met zijn of haar huisdier naar de dierenarts moet maar geen vervoer heeft. Om voldoende vrijwilligers te kunnen vinden, moeten we inzetten op lokale bekendheid van het platform. Daarnaast willen we de vrijwilligers vormingen aanbieden die hen helpen in het vrijwilligerswerk. Concreet voor Flock betekent dit het aanreiken van handvaten omtrent diergedrag, het leren kennen en stellen van de eigen grenzen en een notie in het omgaan met specifieke doelgroepen. We starten het project op in 2020, waar de hoofdzetel van onze vzw gelegen is. Tijdens de opstart willen we minstens 20 mensen koppelen. Deze proefopzet zullen we evalueren na 3 maanden waarna we richting de overige regio’s van het district trekken om de vrijwilligerswerking steeds groter te maken. Per postcode zullen we een infoavond houden om de opzet en werking van het project toe te lichten.

Vrijwilligers met een hart voor dieren kunnen in de eigen buurt op een toegankelijke manier baasjes helpen en zo voorkomen dat dieren in het asiel belanden. Ze kunnen zo het geluk verzekeren van zowel dier als baasje. Vrijwilligers met een hart voor dieren hoeven geen lange afstanden te doen om zich te kunnen inzetten voor dieren. Vrijwilligers kunnen met kennis van diergedrag, communicatief sterk in het vrijwilligerswerk stappen.

Naast vrijwilligers moet er ook voldoende vrijwilligerswerk voorhanden zijn. Daarvoor zetten we nog op andere manieren in op de bekendmaking van het platform.

8.350 euro: ontwerp, druk en verspreiding promotioneel drukwerk + online advertenties + 6x infoavond + website waar gebruikers een profiel kunnen aanmaken en andere gebruikers kunnen zoeken (verschillende zoekfuncties, uitgebreide achterliggende database, ...

Monsieur Gustave vzw

Samenstelling vormingen, content en lay-out reclame, verspreiden reclame, organiseren vormingen, vrijwilligers uitnodigen vormingen, opvolging vrijwilligerswerk, evaluering verschillende stappen project.