Fietsvriendelijke straten: 114.720 euro

Fietsenstallingen in Jan Palfijnstraat

Er is een tekort aan fietsenstallingen, terwijl men meer mensen wil laten fietsen. In de Jan Palfijnstraat bijvoorbeeld kunnen de bezoekers van de moskee hun fietsen niet veilig parkeren. Nochtans kan dit hen overtuigen om vaker met de fiets te komen, en vermindert de overlast voor de buurt. Hiervoor wordt het voetpad verbreed en een tiental fietsbeugels geplaatst.

Er is een tekort aan fietsenstallingen, terwijl we meer mensen willen laten fietsen. Ook de moskeebesturen trachten de laatste jaren de bezoekers te sensibiliseren om meer gebruik te maken van de fiets. Het zou goed zijn dat in alle straten waar er een moskee gevestigd is voldoende fietsstallingen worden geplaatst. Het gebeurt dikwijls dat fietsers hun fiets nergens veilig kunt vastmaken en achterlaten. Voor voetgangers blijft er soms weinig ruimte over als de stoep vol fietsen staat. Ook buurtbewoners maken zich druk omwille van fietsen die tegen hun voorgevel staan. Concreet stelt dit probleem zich in de Jan Palfijnstraaat , waar twee moskeeën gevestigd zijn: nummer 25 en nummer 35-41. De moskeeën worden dagelijks door een 100tal mensen bezocht. De moskeevereniging is gevestigd op de punt van een spie en biedt mogelijkheden om het voetpad plaatselijk te verbreden en voldoende fietsstallingen te plaatsen.

Veilige fietsenstallingen voor de buurt. Bezoekers van de moskee komen met de fiets ipv met de wagen. Minder parkeeroverlast tijdens de piekmomenten.

7500 euro : 250 euro per fietsbeugel. Er zouden minstens 10 geplaatst kunnen worden. Verbreden voetpad : 5000 euro

District Antwerpen

Bekijken hoe lang het verbrede voetpad kan geplaatst worden. Welk aantal parkeerplaatsen ingehouden worden, ten voordele van de fietsstallingen.