Groen in straten en op pleinen: 165.569 euro

Overal Tuinstraten

Dit project wil minstens één straat helpen om zichzelf radicaal te vergroenen, verblauwen en verbinden. Het wil een starterspakket samenstellen om bewoners te helpen hun straat te veranderen. Hiervoor wordt professionele begeleiding ingezet.

Heel veel Antwerpenaren zijn de betonnen stad beu. Heel veel straten zijn bezig met hun straat te vertuinen. Er zijn heel veel mogelijkheden, subsidies, … Maar er zijn ook heel wat knelpunten, drempels die overwonnen moeten worden: hoe begin je er aan, hoe betrek je iedereen, hoe richt je je Tuinstraat in, hoe beheer je al het groen, waar kan je subsidies aanvragen, wat mag wettelijk wel/niet,…? We bieden aan elke straat van het district een ‘Start-to-Tuinstraat' starterspakket. Een handige box waar alle info op een bevattelijke, toegankelijke manier is samengevat. Elke straat van het district kan beroep doen op een Tuinstraat-coach. Die organiseert ook infosessies, ervaringsuitwisseling, begeleide fietstochten langs inspirerende vergroeningsprojecten in Antwerpen, …

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Straten betrekken en bereiken vergt veel tijd Afstemmen met beleid van stad en district Beperkte tijd Beperkte doorwerking

15.000 euro voor de begeleiding

District Antwerpen, Ecohuis, Groendienst, Natuurpunt, … ism Commons Lab Antwerpen

Stap 1: Opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert Stap 2: Productie Start-to-tuinstraat box Stap3: Mobilisatie Stap 3: Start-to-Tuinstraat: start coaching! Stap 4: Antwerpse Tuinstraten feest Stap 5: Evaluatie