Groen in straten en op pleinen: 165.569 euro

Groen voor de Fransenplaats

Ondanks de aanwezigheid van 6 kastanjelaars heeft de Fransenplaats weinig groen karakter en is ze volledig verhard. Dit voorstel omvat het aanleggen van groen aan de randen van het plein en het creëren van een groen karakter van het ganse plein.

Extra groen kan in de plaats van (of naast) de paaltjes geplaatst worden. - Bedoeling is dat het groen in de vorm van een haag of een scherm de randen van het plein volgt, wat ook visueel het groen karakter het best versterkt. - Langs de gevels willen we graag de gevelbeplanting uitbreiden (is al gestart langs de muur van de school). - Voetgangers en fietsers mogen niet gehinderd worden door het extra groen door de belangrijkste doorgangen vrij te laten.

1) Veiliger spelen voor de kinderen, een groenere uitstraling. 2) Gedeeltelijke ontharding voor beter waterbeheer. 3) Hefboom om meer betrokkenheid te krijgen van de gebruikers om het plein proper te houden. 4) Paaltjes worden nu vaak beschadigd en moeten regelmatig vervangen worden.

1) Kwetsbaarheid van de jonge beplanting. 2) Extra groen zal beperkt onderhoud blijven vragen (dat deels door de buurt kan gedragen worden). 3) Risico dat vuil rond het extra groen minder zichtbaar is en niet opgeruimd wordt. 4)geen toestemming van brandweer wegens te weinig vrije doorgang

18.500 euro: 7 kleinere aanplantingen aan 500 euro/stuk 2 grotere groenconstructies aan 7500/stuk

Buurtbewoners, maar we hadden graag hulp voor het verwijderen de paaltjes, het mogelijks plaatsen van een scherm, en het aanvoeren & plaatsen van het materiaal.

1) Afwachten of het project geselecteerd wordt. 2) Met de reeds betrokken buurtbewoners en de nieuwe buren die aansluiten afspraken maken hoe het extra groen er precies moet uitzien, resultaat is een ontwerp op een plattegrond. 3) Berekenen kost van het ontwerp, eventueel het voorstel aanpassen. 4) Buurt dag(en) organiseren om de werken uit te voeren. 5) Feestje ter inhuldiging.