Klimaatprojecten: 229.467 euro

Vijf voor twaalf voor het Stadspark (klein project-stemmen x2)

Het water in de vijver van het Stadspark is al jaren opgedroogd. Buurtcomité Stadspark ijvert ervoor om terug water in de vijver te brengen via dialoog met het bestuur en experts en buurtbewoners. Met dit project wil het een debat organiseren om de vinger aan de pols te houden.

Met het buurtcomité Stadspark en Waterzaak ijveren we al 2 jaar voor meer aandacht voor het stadspark. Onze bezorgdheid gaat naar: terug water in de vijver, ook gelinkt aan de kwaliteit van de bomen, de invloed van het klimaat, de netheid van het park etc.. We voelen ons achter uitgesteld tegenover andere initiatieven. Het kost ons veel moeite om in dialoog met het beleid te blijven en de aandacht niet te laten verslappen. Daarom een voorstel om in het voorjaar van 2020 een nieuwe debatavond te organiseren door ons buurtcomité met alle betrokkenen, zowel bewoners als politici en geleid door een moderator. Hiervoor is logistiek nodig. Wat de nodige kosten met zich meebrengt. Daarvoor wensen wij beroep te doen op de burgerbegroting.

Opwaardering van het stadspark voor inwoners en toeristen, voor de fauna en flora. Goed voor de temperatuur en de lucht, de grond en waterhuishouding van de stad.

Desinteresse van het beleid. Lage opkomst van de buurtbewoners. Hoge kosten van sprekers.

950 euro voor huur zaal, versnaperingen en onkosten voor een spreker of andere.

Buurtcomité stadspark FV

Het stappenplan wordt in het comité verder uitgewerkt.