Klimaatprojecten: 229.467 euro

Opvang en recuperatie regenwater Fundament

Op drie plekken wordt in totaal 8000 liter regenwater opgevangen: twee ondergrondse en een bovengrondse regenton. Dat kan dan in de samentuinen gebruikt worden voor het produceren van groenten, fruit, ….

Aan de Sint-Amanduskerk zijn 3 gemeenschapstuinen opgestart. Momenteel wordt vooral kraantjeswater gebruikt, terwijl er een gigantisch dak is op de kerk, al het regenwater langs de tuin naar de riolering stroomt. We willen op 3 plekken in totaal 8000 liters regenwater gaan opvangen voor het produceren van groenten, fruit, …. Deels via bovengrondse, deels via ondergrondse regentonnen.

Regenwater wordt gerecupereerd We besparen kraantjeswater

Werken complex en duur

14.500 euro voor 2 ondergrondse en 1 bovengrondse regenton + aansluiting

Fundament ism Commons Lab Antwerpen

Stap 1: opstart van een werkgroep Stap 2: Opmaak plan van aanpak Stap 3: Uitvoering werken Stap 4: Evaluatie