Klimaatprojecten: 229.467 euro

Groepsaankoop geveltonnen

Diverse bewoners willen op diverse plaatsen regentonnen installeren voor hergebruik van regenwater via de Burgerbegroting. Super idee! Het zou interessant zijn om een groepsaankoop te organiseren, want de regentonnen en de installaties zijn erg duur!

Diverse bewoners willen op diverse plaatsen regentonnen installeren voor hergebruik van regenwater via de Burgerbegroting. Super idee! Het zou interessant zijn om een groepsaankoop te organiseren, want de regentonnen en de installaties zijn erg duur. We stellen voor dat het district alle indieners samen brengt, eventueel met een Ecohuis, producenten, sociale tewerkstellingsinitiatieven.

Regenwater wordt gerecupereerd We besparen kraantjeswater Door groepsaankoop besparen we kosten

Werken complex en duur Mensen willen niet samen werken

totaal: 11.000 euro 4000 werkuren + 7.000 euro tonnen en materiaal

Commons Lab vzw ism, Werkvormm, Klimplant, Samenlevingsopbouw, Levanto, ....

Stap 1: opstart van een werkgroep Stap 2: Opmaak plan van aanpak Stap 3: Uitvoering werken Stap 4: Evaluatie