Klimaatprojecten: 229.467 euro

Regenwater Vandersteen Willy WELL (klein project-stemmen x2)

Regenwaterafvoerbuizen van gebouwen en woningen van huisvestingsmaatschappij Vlaams Woningfonds voorzien van 3 regenwatertonnen op het Willy Vandersteenplein.

Regenwater opvangen. (ondergronds) Opslaan. Hergebruiken: planten water geven, poetsen, langzaam in de grond laten trekken. Overtollig water wordt afgevoerd naar wadi (indien veilig speelwater?) en of naar drainage en vervolgens naar de riolering, cfr. tuin- en toekomststraten.

Ontlasting rioleringsstelsel. Vermindering drinkwatergebruik. Drinkfonteinwater op 't plein nog enkel voor 't drinken gebruiken. Herstel grondwaterpeil. Aangenamere omgeving.

Indien Vlaams Woningfonds medewerking weigert kunnen misschien enkel losse regenwatertonnen worden geplaatst bij regenpijpen voor individuele bewoners die daar specifieke mee akkoord gaan. Dat kan dan ook aan de straatzijde van de Handelssteeg zijn.

Totaal 2.100 euro reken minimaal op drie regenwatertonnen x 700 euro= 2100. Liever nog plaatsing via een gezamenlijke gecoördineerde groepsaankoop en (uitbestede) deskundige installatiespecialist.

Samenlevingsopbouw Antwerpen vzw ism District Antwerpen, zo mogelijk in samenwerking met Vlaams Woninigfonds

Vlaams Woningfonds mee krijgen. Afstemmen met andere projecten voor regentonnen of ondergronds waterbuffering en andere projecten en werven op of nabij het plein, cfr. Centrum De Wijk.