Interculturele projecten: 65.450 euro

Suikerwijkfeest Antwerpen Noord

Antwerpen Noord is een superdiverse wijk waar diverse mensen met diverse achtergronden en geloofsovertuigingen samen leven. Veel mensen hebben de indruk dat ze niet echt samen maar naast elkaar leven. Zo is het idee ontstaan om met alle wijkbewoners, -comités, moskeeën, kerken, verenigingen,… samen één groot Suikerfeest te organiseren.

Antwerpen-Noord is een superdiverse wijk waar diverse mensen met diverse achtergronden en geloofsovertuigingen samen leven. Veel mensen hebben de indruk dat ze niet echt samen leven, maar naast elkaar leven. Zo is de idee ontstaan van met alle wijkbewoners, -comités, moskees, kerken, verenigingen, … samen één groot Suikerfeest te organiseren op een centrale locatie in de wijk (Park Spoor Noord, Handelsstraat).

We zouden voor het eerste met diverse mensen samen één Suikerfeest voor de ganse buurt organiseren Bruggen bouwen in de wijk Antwerpen-Noord

Niet alle gemeenschappen, wijkcomités zijn bereid of kunnen samen te werken Geen toelating van de stad

5500

Commons Lab Antwerpen ism Samenlevingsopbouw, Badhuis, moskeeën 2060, wijkcomités 2060, stadsmakers

Stap 1: Stuurgroep samenbrengen met moskees, verenigingen, wijkcomités en diensten Stap 2: Suikerfeest praktisch voorbereiden Stap 3: Organisatie Suikerfeest Stap 4: Evaluatie