Toegankelijkheid openbaar domein: Voor dit thema is er voldoende budget om alle projecten uit te voeren en hoef je dus niet te stemmen

De Cadixwijk: een veilige thuishaven voor jong en oud !

De senioren in de Cadixwijk een veilige woonomgeving bezorgen, met aangepaste infrastructuur zodat zij zonder zorgen zelfstandig kunnen wandelen en genieten van ’t Eilandje.

Al sedert 2006 zijn wij een woonzorgcentrum in de Binnenvaartstraat op ’t Eilandje. De visie van onze vzw staat bij ons centraal : “wonen, leven, genieten, zonder zorgen”, iets wat wij onze bewoners iedere dag opnieuw willen laten voelen. Wat naar onze mening hiertoe zou bijdragen is een aangepaste infrastructuur van de wijk om de veiligheid van de mensen te bevorderen. Onze wens bestaat uit 3 eenvoudige oplossingen hiervoor : - Verlaagde stoepranden : want niet iedereen is krachtig genoeg om een rolstoel met daarin moeder/vader/oma/opa/… een verhoogd trottoir op te duwen. - Een zebrapad die de ingang van het gebouw verbindt met de prachtige wandelpromenade aan de overkant : want de Binnenvaartstraat wordt helaas maar al te vaak als sluipweg gebruikt aan (te) hoge snelheid. - Snelheidsbeperking in de Binnenvaartstraat : om de snelheidsduivels af te remmen zodat onze mensen veilig de straat kunnen oversteken. Gezien de stad de laatste jaren zoveel geld en moeite heeft geïnvesteerd om deze wijk op te waarderen is het natuurlijk zeer jammer dat onze bewoners deze troeven niet ten volle kunnen benutten. Op deze manier hopen wij hen te stimuleren om te genieten van wat onze mooie wijk te bieden heeft !

Gezien het aandeel bewoners met mobiliteitsbeperkingen blijft stijgen in de wijk zijn de verlaagde stoepranden handig voor iedereen. Wij denken dan in eerste instantie aan onze bewonersgroep met o.a. rollators, rolstoelen, scootmobielen, caddy’s, … Maar er komen ook steeds meer jonge gezinnen in onze wijk wonen, welke wij dagelijks zien wandelen met kinderwagens, bolderkarren, kleine kinderen met de fiets, met de step, …. Ook voor hen vormen de huidige stoepranden dagelijks een hindernis. Betreft het zebrapad is dit uiteraard in eerste instantie een meerwaarde aan de veiligheid voor de buurtbewoners om veilig de straat over te steken. Niet alleen de baan aan ons woonzorgcentrum kan een zebrapad gebruiken, er zijn in de omliggende straten quasi nergens zebrapaden aangelegd, wat momenteel soms voor chaos en gevaar zorgt op de baan. In onze wijk zijn momenteel 2 woonzorgcentra en een kinderopvang gevestigd, dus een beetje extra veiligheidsmaatregelen lijkt ons dan zeker geen overbodige luxe. In tweede instantie kan het ook een afremming zijn voor automobilisten die onze straat als sluipweg gebruiken, en dit aan een dikwijls onverantwoord hoge snelheid. Een snelheidsbeperking in onze zone zou hier dan ook meer dan welkom zijn.

Wij zien niet meteen valkuilen in het idee om de stoepranden te verlagen en de aanleg van een zebrapad, naar onze mening kan dit enkel bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van de bruisende woonwijk die ons Eilandje inmiddels is geworden !

5.000 euro : verlagen van 3 boordstenen + zebrapad aanbrengen, mits goedkeuring

Deze bevoegdheid om dit te realiseren ligt natuurlijk bij de stad Antwerpen, maar wij stellen ons zeker ter uw beschikking voor eventuele hulp of input. Uiteraard zijn de stadsmedewerkers die de werken zullen uitvoeren steeds meer dan welkom om bij ons een heerlijk kopje koffie of dergelijke te komen drinken !

Allereerst hopen wij natuurlijk op een goedkeuring van ons project ! In dit geval zal in kaart gebracht moeten worden waar exact de verlaagde stoepranden, de zebrapaden en de snelheidsbeperking het best voorzien kunnen worden (vb. de stoepranden aanpassen op de route van ons wzc naar de Delhaize of naar de Londenstraat, een zebrapad aan de hoofd- en zij-ingang van ons wzc, een snelheidsbeperking in de zones waar de zebrapaden zullen komen). Hiervoor zijn wij steeds bereid ons steentje bij te dragen ! De volgende stap zal dan de effectieve aanleg worden, waarbij de verlaging van de stoepranden de grootste werken met zich zal meebrengen. De laatste stap in het proces is het waarnemen van heel wat glunderende gezichten en een levendige Cadixwijk waar jong en oud samen en veilig kunnen samen wonen, leven en genieten, zonder zorgen !