Toegankelijkheid openbaar domein: Voor dit thema is er voldoende budget om alle projecten uit te voeren en hoef je dus niet te stemmen

Vrije doorgang Vleminckveld

Een kleine aanpassing aan het voetpad ter hoogte van de bakker en de voetgangers kunnen weer door.

Ter hoogte van bakker Lints in het Vleminckveld is er een vreselijke versmalling van het voetpad. Door een stukje van de parkeerstrook in te korten kan iedereen er veilig door en is ook de oversteek naar het plein misschien veiliger.

Veiligheid en comfort voor voetgangers en mindervaliden.

dat een stukje parkeerstrook meer waard is dan een (mindervalide) voetganger

5.000 euro (gerekend op +/- 5m²)

District Antwerpen

Uit te werken door district