Meer bomen: 79.574 euro

Critical mass 'Bomeneditie'

Samen met Youth/students for climate, Klimplant vzw en enkele geëngageerde buurtcomités wordt in de binnenstad een critical mass met 30 bomen georganiseerd. Deze bomen zullen doorheen het hele district een route afleggen van allemaal plekken die veel te verhard zijn: Operaplein, Meir, Astridplein, Bogaardenplein,…

Samen met Youth/students for climate, de Groendienst, Natuurpunt, … en enkele geëngageerde buurtcomités willen we in de binnenstad een critical mass met bomen organiseren. Deze bomen zullen doorheen het ganse district een route afleggen van allemaal plekken die veel te verhard zijn: Operaplein, Meir, Astridplein, Bogaardenplein, … Elke tweede vrijdag van de maand zal de critical mass doorgaan: jongeren, grootouders, bewonersgroepen, … zullen de bomen allemaal samen verplaatsen. We reizen langs de Grote Markt, de Groenplaats, Sint-Andriesplaats, Bogaardenplein, De Meir, Theaterplein, Heldenplein, … Elke buurt kan haar plein voorstellen om langs te komen. De buurtbewoners zorgen samen voor het mobiel bos. Indien de buurtbewoners slagen bekijkt het district of we permanent de bomen op de diverse locaties kunnen plaatsen.

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Te weinig buurtbewoners die bos onderhouden Watervoorziening Vandalisme

18000 (materiaal, transport, bomen, personeel, …)

Youth/students for climate, Klimplant, Natuurpunt, Velt, Posthof Berchem, Groendienst, Ecohuis, … ism Commons Lab Antwerpen, Critical mass, Antwerpenize

Stap 1: opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert Stap 2: Open oproep: welke buurten willen gastheer spelen Stap 3: Praktische voorbereiding Stap 4: Critical mass: bos op toernee doorheen de stad Stap 5: Evaluatie