Meer bomen: 79.574 euro

Eetbaar Zusters-der-Armen-plein (klein project-stemmen x2)

Het Zusters-der-Armenplein is een groene oase in Antwerpen-Noord. Diverse mensen uit de buurt gebruiken het plein: sociale huurders, senioren, kinderen, jongeren, samentuiners,… Buurtbewoners willen enkele fruit- en notenbomen planten op het plein.

Het Zusters-der-Armenplein is een groene oase in Antwerpen-Noord. Diverse mensen uit de buurt gebruiken het plein: sociale huurders, senioren, kinderen, jongeren, samentuiners, …We zouden enkele fruit- en notenbomen willen planten op het plein.

Er wordt structureel verder gebouwd aan het eetbaar plein Boomplantacties worden samen gericht ingezet als instrument om de sociale cohesie te versterken.

Onderhoud

3500 (voor aankoop en aanplant van 10 fruitbomen of fruitstruiken)

District Antwerpen

Stap 1: Opmaak plan van aanpak Stap 2: Voorbereidingen Stap 3: Realisatie Stap 4: Evaluatie