Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

De Voetschrapers

Dit project wil overal op de pleinen in het district de voetschrapers een tweede leven geven door ze op te lappen en er tafereeltjes in te bouwen. Zo worden her en der kleine kunstwerkjes gecreëerd in de stad, die de voorbijganger doen glimlachen. De uitvoering gebeurt samen met bewoners tijdens speelstraten, buurtfeesten,....

‘Een voet(en)schraper of schoenschraper is een voorwerp dat wordt gebruikt om modder en vuil zoals uitwerpselen van paarden van schoenzolen te verwijderen, alvorens een gebouw te betreden. Vroeger was een voetschraper standaard aanwezig nabij de toegangsdeur van herenhuizen en andere gebouwen. Ze bestond in ieder geval uit een horizontale metalen balk met een scherpe bovenkant. Dit kon zowel van gietijzer als van smeedijzer zijn vervaardigd. De voetschraper kon in een nis in de muur zijn bevestigd, of in de grond. In het laatste geval is de horizontale balk in een halfcirkelvormig frame gevat dat met een pen in de grond was bevestigd. Vaak is de voetschraper gedecoreerd. Voetschrapers werden geplaatst tot het begin van de 20e eeuw. Vanaf dat moment werden wegen bestraat en werden ze overbodig.[1] De deurmat werd een moderner vervangmiddel voor de schoenschraper. Ook omdat het verkeer motoriseerde en minder afhankelijk werd van lastdieren die de straten bevuilden met uitwerpselen verloor de voetschraper terrein.’ (Wikipedia) De in onbruik geraakte voetschrapers zijn in het stadsbeeld vaak stoffige, vuile hoekjes die het straatbeeld zeker en vast niet sieren. Daar willen we wat aan doen. Graag willen we een mobiele ‘voetschraper-werkplaats’ bouwen die naar speelstraten, wijkfeesten, pleinfeesten e.d. kan rijden om daar samen met de bewoners aan de slag te gaan om de voetschrapers nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat de ijzeren schrapers afgeschuurd worden en terug geverfd. En dat de nis die er achter ligt proper wordt gemaakt, eventueel geverfd wordt, om er dan een tafereeltje in te maken. We willen ook zo veel als mogelijk de kans geven aan mensen van wie de voetschraper verdwenen is er een nieuwe te plaatsen. Bewoners zouden de werkplaats kunnen aanvragen bij het organiseren van een speelstraat of buurtfeest,... en dit graag in samenwerking met ‘Stadsmakers’. Ook willen we graag minstens twee echte kunstwerken plaatsen in voetschrapers van belangri

Voor de pleinen en bewoners die deelnemen aan het project is het een fijne manier om tot ontmoeting en samenwerking te komen met buren. Het straatbeeld verfraait en zal ongetwijfeld op het gezicht van vele passanten een glimlach toveren. De wandeling heeft als troef dat het mensen op plekken kan brengen waar ze anders nooit zouden komen.

Het resultaat van de voetschrapers wordt mede bepaald door de bewoners en hebben we dus niet helemaal in de hand. Maar dat is anderzijds ook een meerwaarde van het project. Aanvragen van de ‘voetschraper-werkplaats’ zouden we willen organiseren in samenwerking met stadsmakers. De vraag van bewoners kan uitblijven. Dan zullen we actief naar bewoners en straten moeten stappen met de vraag om mee te doen met het project.

13140 euro: 10 werkdagenWe rekenen op een 5-tal voetschrapers per dag/ per plein te kunnen opmaken = +- 50 voetschrapers Bakfiets+inrichting: 2000 euro Loonkosten: 27 dagen aan 40 euro/u = 8640 euro (gerekend aan 20 werkdagen op lokatie met twee personen + 7 voorbereidings- en afwerkingsdagen om voetschrapers die niet volledig afgewerkt geraakten nog verder af te gaan werken, inrichten bakfiets etc...) Verbruiksmiddelen 1500 , pormotie en drukwerk : 1000 euro

hausgemacht.be

1.bouwen van de mobiele werkplaats en samenwerking opzetten met stadsmakers 2. Straten en bewoners oproepen om deel te nemen 3. Samen met bewoners op straatfeesten en speelstraten voetschrapers omtoveren tot kunstwerkjes 4.een kaart maken en uitgeven met voetschraperwandelingen.