Vraag en antwoord

Tot wanneer kon ik online stemmen?
Je kan stemmen tot zaterdag 12 oktober 17 uur.

Wie mag stemmen?
Alle inwoners van het district Antwerpen die 13 jaar of ouder zijn. Dit wordt gecontroleerd via je rijksregisternummer.

Waarom moest ik mijn rijksregisternummer opgeven en is dat wel veilig?
Dit nummer wordt gebruikt om te zien of je inwoner van district Antwerpen bent én om te controleren dat elke inwoner slechts één stem per project uitbrengt. De nummers worden versleuteld en strikt volgens de GDPR-richtlijnen behandeld.

Hoeveel stemmen kon ik uitbrengen?
Elke inwoner kan stemmen op zijn of haar favoriete projecten. Je kan één stem uitbrengen op elk van je favoriete projecten. Het aantal projecten waarop je kan stemmen is onbeperkt.

Mag ik nog meedoen aan het live stemmen op 13 oktober als ik online gestemd heb?
Zeker, voor ons is een live stem het meest waardevol omdat je dan in contact komt met je mede-inwoners. Het Burgerbegrotingfestival vond plaats in de grote zaal van Grand Café Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen.

Kon ik in iemand anders zijn plaats stemmen?
Neen, je kan enkel je eigen stemmen uitbrengen. Je kan wel iemand anders helpen om met zijn of haar ID te stemmen, online of op papier.

Hoe werkt de stemmentelling?
Na registratie kan je online op je favoriete projecten stemmen. Deze stemmen tellen mee voor 20% van de totale score. De live stemmen op het Burgerbegrotingfestival tellen mee voor de overige 80%.

Bij projecten van 5000 euro of minder worden de stemmen (online en live) verdubbeld.

De evenredige verdeling van de stemmen gebeurt via methode D'Hondt.

Wat als ik niet in het district Antwerpen woon?
Enkel inwoners van district Antwerpen kunnen beslissen over de projecten door een online stem uit te brengen en op het Burgerbegrotingfestival op 13 oktober 2019

Wie kon er een idee indienen?
Iedereen, ook minderjarigen en niet-inwoners, konden een idee indienen, persoonlijk of als vereniging.

Wanneer worden gekozen projecten uitgevoerd?
Als een project gekozen wordt op het Burgerbegrotingfestival moet het in 2020 uitgevoerd worden.
 
Aan welke criteria moest een project allemaal voldoen?
Een project voldoet aan de criteria van de Burgerbegroting als er een positief antwoord komt op de volgende zeven vragen. 

  • Kan het project uitgevoerd worden in 2020? 
  • Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  • Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  • Valt het project binnen één van de twaalf gekozen thema’s?
  • Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  • Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  • Komt het project de inwoners van het district ten goede?
Verder kunnen er via de burgerbegroting geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde of fondsenwerving ondersteund worden. Hier vind je het volledige reglement.
 
Een project krijgt al andere subsidies. Mag dat?
Voor de Burgerbegroting komen projecten in aanmerking die via verschillende bronnen gefinancierd worden. Dit betekent dat de Burgerbegroting kan instaan voor de financiering van een deelproject. Dubbele financiering voor dezelfde acties of investeringen mogen niet. 

Mag er personeel betaald worden binnen een project?
Met geld voor een project van de Burgerbegroting mag loonkost betaald worden. 

Kan ik ergens terecht voor hulp of vragen?
Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 33 10

Hoe zijn de 12 thema's gekozen?
De 12 thema's zijn gekozen op de startmomenten van de Burgerbegroting. Hier gaan inwoners van het district met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Inwoners van het district hebben dit jaar voor deze 12 thema's gekozen om de 1,4 miljoen van de Burgerbegroting aan te spenderen. Meer informatie over de startmomenten van de Burgerbegroting vind je hier.
 
Wie organiseert dit project?
Het district Antwerpen is de organisator van de Burgerbegroting sinds 2014. De Burgerbegroting verloopt jaarlijks in vier grote stappen, waarvan het kiezen van de projecten de laatste is. Tree company ondersteunt het district al jaren bij het online gedeelte van de Burgerbegroting en is gespecialiseerd in online burgerparticipatie.Zij zijn verantwoordelijk voor het platform van deze website.
 
Wat is de burgerbegroting?
De Burgerbegroting is een baanbrekend project van het district Antwerpen waarbij de inwoners elk jaar 1,4 miljoen euro volledig zelf mogen verdelen, van A tot Z, binnen de bevoegdheden van het district Antwerpen. Meer info vind je hier.